“Het vernieuwende van Schrijfatelier is, dat er veel aandacht is voor de individuele ontwikkeling van kinderen.”

Bewegen en schrijven

Schrijfatelier is een voorbereidende schrijfmethode met een goede balans tussen motorische oefeningen enerzijds en voorbereidende schrijfactiviteiten anderzijds. Uitgedaagd door het brede scala aan activiteiten, oefenen jonge kinderen belangrijke psychomotorische vaardigheden.

Gevarieerd aanbod: vijf modules

De modules – waarvan de volgorde flexibel is – bevatten samen meer dan 125 activiteiten. Deze doen een beroep op de cognitieve, visueel-ruimtelijke en motorische vaardigheden van de kinderen. Door deze veelzijdige benadering kan elk kind zich optimaal ontwikkelen.

Basisvormen

De kinderen ontwikkelen een mentale voorstelling van golvende lijnen, cirkels, hoekige lijnen en vierkanten. Door de reproductie van deze basisvormen op het platte vlak oefenen ze basale schrijfvaardigheden.

Lichaamsoriëntatie

Door kennis van het eigen lichaam en bewustwording van het lichaam in de ruimte ontwikkelen de kinderen ruimtelijke oriëntatie. Die is belangrijk bij het leren van letters en cijfers.

Evenwicht

Een goed evenwicht is van essentieel belang voor het aannemen van de juiste schrijfhouding. Door een betere controle op bijbewegingen kunnen de kinderen verfijnde schrijfbewegingen soepeler uitvoeren.

Tweezijdig bewegen

Tweezijdige bewegingsoefeningen stimuleren het functioneel gebruik van de voorkeurshand en een goede taakverdeling tussen beide handen. Beide zijn essentieel voor het maken van gecoördineerde schrijfbewegingen.

Ritmische lijnen

In groep 2 oefenen de kinderen het maken van golvende en hoekige lijnen in een ritmische beweging en worden ze gestimuleerd regelmatige lijnen te maken. Zo doen zij belangrijke ervaring op met beweging, richting en vorm.

Schrijfhouding en potloodgreep

Schrijfatelier besteedt – rekening houdend met de individuele motoriek van het jonge kind – veel aandacht voor de ontwikkeling van een goede schrijfhouding en potloodgreep.

Flexibiliteit

Schrijfatelier kent niet alleen een zeer gevarieerd aanbod, maar heeft ook een flexibele structuur. Daardoor kunt u gemakkelijk zelf de volgorde van de activiteiten bepalen. Bovendien zijn er vaste én optionele opdrachten: u bepaalt zelf hoeveel tijd u voor de methode uittrekt en hoe u de methode in de rest van uw programma inpast.

Organisatie

In elke module wordt steeds op drie plaatsen gewerkt: in de speelzaal, op het schoolplein en in het atelier (een hoek van de klas). Het werken in de zaal en op het plein bereidt voor op het werken in het atelier; de activiteiten lopen zo naadloos in elkaar over.
Binnen Schrijfatelier kiest u zelf de werkvorm. Afhankelijk van hoe u gewend bent met uw groep te werken kiest u voor een gesloten, halfopen of open werkvorm. U bepaalt zelf hoe zelfstandig u de kinderen laat werken.

Materialen

De benodigde verbruiksmaterialen zijn doorgaans op school aanwezig of zijn eenvoudig aan te schaffen.