Trainingen Schrijfatelier

Door het volgen van een korte training van circa 2,5 uur besparen de leerkrachten van groep 1 en 2 veel tijd bij de invoering van de methode en worden zij bijgeschoold op de gebieden motoriek en schrijven. Deze bijscholing verhoogt het rendement van de methode.

Doelgroep

Leerkrachten van groep 1 en 2 die met Schrijfatelier werken en nog geen Schrijfatelier-Novoskript training hebben gevolgd; intern begeleiders; remedial teachers; bewegingspecialisten; directeuren.

Inhoud

  • psychomotorische basisprincipes
  • relatie motoriek en schrijven
  • opbouw, flexibiliteit en werkvormen
  • kenmerken van het atelier
  • richtlijnen voor observaties
  • ontwikkeling pengreep en zithouding

Locaties en inschrijvingen

Bij de inschrijving kunt u uw school als mogelijke gastschool opgeven. Voordeel is dan dat uw team zich niet hoeft te verplaatsen. Dat levert uiteraard een aanzienlijke tijdswinst op. Een gastschool dient goed bereikbaar te zijn en over een geschikte presentatieruimte te beschikken. De locaties worden in overleg vastgesteld na afsluiting van de inschrijfperiode. U ontvangt daarna een uitnodiging. Afmelding kan zonder kosten tot vijf werkdagen na de dagtekening van de uitnodiging.

Trainingen Schrijfatelier

De trainingen worden bijvoorbeeld op woensdagmiddagen van 14.00 tot 16.30 uur gegeven. De prijs van de Schrijfatelier training is € 100 per deelnemer.

Er staan momenteel geen trainingen gepland.

Teamtrainingen

Boreaal verzorgt ook exclusieve training op locatie, bijvoorbeeld voor een groot team of voor een combinatie van teams.

Neem contact op voor meer informatie.