“Door Novoskript Digitaal is het leren schrijven werkelijk voor alle leerlingen weggelegd.”

Computers op School

“Groen is begin…”

Drie modules

Novoskript Digitaal biedt drie verschillende modules die kinderen helpen schrijftrajecten te automatiseren: Letters en cijfers, Verbindingen en Hoofdletters. Door de gevarieerde instructies en opdrachten blijft het van groep 3 tot 5 aantrekkelijk om te oefenen.

Stoplichtprincipe

Groen is begin, oranje is pauze, rood is eind! Het stoplichtprincipe helpt kinderen bij het inprenten van de juiste schrijfbeweging, richting en vorm van letters, cijfers, verbindingen en hoofdletters.

Interactief

Kijken, luisteren, visualiseren, zelf doen: er is voortdurend interactie tussen het kind en de computer. Na een visuele en auditieve instructie geeft de stem van acteur Frank Groothof een korte opdracht aan het kind. Bij geslaagde opdrachten mag het kind door naar de volgende stap. Als een oefening niet helemaal goed gaat of te lang duurt, geeft de stem feedback en is er een herkansing. Na herhaalde mislukte pogingen verschijnt het hulpscherm, waarop staat bij welke stap het kind gestrand is en hoe de leerkracht verder kan helpen.

Betekenisvol

Bij de introductie van een letter hoort het kind de bijbehorende klank en maakt het direct de juiste klank-teken-koppeling.
Het benoemen van een woord dat met deze letter begint en een kleurrijke illustratie zorgen voor een betekenisvolle context. Cijfers worden geïllustreerd door grappige animaties die het cijfer koppelen aan het getalbegrip. De muziek die voor elke letter apart is gecomponeerd, is speciaal gemaakt om de concentratie te bevorderen.

Regenboogletter

Elk module wordt afgesloten door het maken van een regenboogletter met verschillende ‘digitale kleurpotloden’. Na deze magische ervaring zijn de kinderen klaar voor het schrijven op papier. In deze fase is de mentale voorstelling van de letter ontwikkeld en kunnen de kinderen zich tijdens de schrijfoefeningen volledig focussen op de schrijfmotoriek.

Eenvoudig en flexibel

Novoskript Digitaal valt op door eenvoud en bedieningsgemak. De flexibele instellingen bieden de mogelijkheid om kindgericht of groepsgericht te werken. Het programma bevat onder meer instellingen voor kinderen met kleurenblindheid.

kind met touchscreen Muis, digitaal schoolbord of ‘touch-screen’

Novoskript Digitaal kan worden ingesteld voor gebruik met een muis of met een ‘aanraakscherm’, zoals een digitaal schoolbord of touch-screen. In het laatste geval wordt de werking van het programma automatisch op enkele punten aangepast. Zo werkt bijvoorbeeld het verslepen van objecten anders en zijn de gesproken instructies aangepast (“Klik…” verandert in “Raak … aan”).

Demonstratieversie

Dit computerprogramma is geschikt voor Windows XP en Vista en voor Apple’s Mac OS X. U kunt voor de verschillende besturingssystemen een demonstratieversie downloaden

SMART Board Ready label SMART board Ready

Novoskript Digitaal is officieel door SMART geaccrediteerd met het “SMART Board Ready” label.

foto IPON Award 2008 IPON Award

De jury van de IPON Awards oordeelde: “meest innovatieve software voor het primair onderwijs”. Bekroning met een IPON Award staat garant voor innovatie, kwaliteit en originaliteit. Lees meer