Plezier in schrijven

Kinderen maken de oefeningen van Novoskript met plezier en herhalen ze ook spontaan. Dat komt door het aantrekkelijke lesmateriaal en de variatie in de oefeningen, die voor leerlingen met verschillende aanleg uitdagend zijn én blijven. Daardoor werken de kinderen ontspannen en met zelfvertrouwen aan de opdrachten.
De methodiek is afgestemd op de psychomotorische ontwikkeling van het kind, zodat het leren schrijven niet wordt geforceerd, maar op een harmonieuze manier verloopt. Novoskript biedt naast de schrijfoefeningen ook talrijke bewegingsactiviteiten die bijdragen aan een betere schrijfvaardigheid.

Stoplichtsysteem

Om een goed leesbaar handschrift te verwerven moeten kinderen vele bewegingstrajecten leren; trajecten die qua beweging, richting en vorm sterk verschillen. Schrijven is dan ook bewegingstechnisch en visueel-ruimtelijk een zeer complexe vaardigheid. Met het stoplichtsysteem (groen=begin, oranje=pauze, rood=eind) zorgt Novoskript voor duidelijke oriëntatiepunten die het leren schrijven vergemakkelijken.

Schrijven en bewegen

Schrijven lukt pas echt goed als kinderen geoefend zijn in het coördineren van schrijfbewegingen. Daarom kent Novoskript een uitgekiende balans tussen psychomotorische activiteiten en schrijfoefeningen. Deze integrale aanpak werkt preventief en maakt remediëren veelal overbodig.

Psychomotorisch verantwoord

Jonge kinderen staan gewoonlijk te popelen om met leren schrijven te beginnen. Maar hun aanvankelijke motivatie kan ook weer snel verdwijnen, als zij in een te vroeg stadium verplicht worden klein, aan elkaar en tussen lijnen of in zones te schrijven. Hun schrijfmotoriek staat zulke fijne bewegingen vaak nog niet toe, met als gevolg dat ze verkrampt en gefrustreerd raken. Novoskript houdt wél rekening met de psychomotorische ontwikkeling van kinderen en voorkomt zo schrijfproblemen.

Doorgaande lijn

Novoskript kent een doorgaande lijn, waarbij schrijven van groep 3 tot en met groep 8 serieus wordt genomen. De methode sluit naadloos aan op de didactiek van Schrijfatelier, de voorloper voor groep 1 en 2.

Opbouw

De jonge kinderen hoeven niet direct tussen lijntjes te schrijven en krijgen meer tijd om de basis te oefenen. De oudere kinderen verfijnen hun handschrift, wat voorkomt dat de geleerde vaardigheden wegebben. Dankzij deze gedoseerde opbouw kan ieder kind zich volledig concentreren op de kwaliteit van de schrijfproducten. Het resultaat is een vlotte en soepele schrijfbeweging.

Onderwijsdoelen motoriek
  • Groep 3-5 schrijfmotoriek verfijnen
  • Groep 6-8 schrijfmotoriek onderhouden
Onderwijsdoelen schrijven
  • Groep 3 letters en cijfers leren
  • Groep 4 verbindingen leren
  • Groep 5 hoofdletters leren
  • Groep 6 schrijftempo verhogen
  • Groep 7 persoonlijk handschrift ontwikkelen en drukletters leren
  • Groep 8 functioneel persoonlijk handschrift optimaliseren

Schrijven is communiceren

Kinderen willen natuurlijk niet alleen de techniek van het schrijven leren. Ze willen er iets mee, zo jong als ze zijn; ze willen zich schriftelijk uiten. Daarom bevat Novoskript geen betekenisloze schrijfopdrachten met eindeloze herhalingen. De leerlingen passen hun net verworven schrijfkennis toe in uitdagende opdrachten waarin ze hun creativiteit kwijt kunnen.

Persoonlijk handschrift

Het handschrift is de uitdrukking van de eigen persoonlijkheid. Novoskript daagt de oudere kinderen uit een persoonlijk handschrift te ontwikkelen dat goed leesbaar én functioneel is. In de bovenbouw oefenen de kinderen bijvoorbeeld met verschillende schrijfmaterialen om zo zelf te ontdekken welk schrijfgerei het beste bij hen past.

Schrijfhouding en pengreep

Rekening houdend met de individuele motoriek, besteedt Novoskript veel aandacht aan de ontwikkeling van een goede schrijfhouding en pengreep.