“Door het werken met Novoskript leren kinderen op een speelse manier kritisch kijken naar hun eigen handschrift.

Je ziet dat het doorwerkt in al het andere schrijfwerk.”

Ellen van Driel, bs Capelle a/d IJssel – Montessori onderwijs

Kenmerken Novoskript

Stoplichtsysteem

 • oriëntatiepunten bij letters, cijfers, verbindingen, hoofdletters
 • hulpmiddel bij automatisering van beweging, richting en vorm

Motoriek

 • integrale aanpak van psychomotoriek, ruimtelijke oriëntatie en schrijven
 • gerichte motorische oefeningen bij beginnende schrijfproblemen

Lettertype

 • eenvoudige lettervormen
 • inwisselsysteem voor overgang van ‘kleuterschrift’ naar schrijfletters
 • individuele keuze van hellingshoek tussen rechtshellend en rechtop

Persoonlijk handschrift

 • accent op het ontwikkelen van een persoonlijk, goed leesbaar handschrift
 • individuele keuze van schrijfgerei vanaf groep 6

Ontkoppeling lezen/schrijven

 • tempo schrijven kan losgekoppeld worden van tempo lezen

Links-/rechtshandigen

 • aparte oefeningen voor linkshandigen niet nodig

Organisatie

 • weinig voorbereidingstijd
 • korte instructies en lessen
 • individuele, groepsgewijze of klassikale instructie/verwerking
 • bruikbaar in combinatiegroepen
 • verschillende didactische werkvormen mogelijk, o.a. samenwerkend leren, tutorleren en actief leren
 • geschikt voor schrijfhoek en schrijfatelier

Flexibel

 • sluit aan bij elke taal-/leesmethode
 • flexibele volgorde van letters, verbindingen en hoofdletters
 • geschikt voor traditionele en nieuwe onderwijsvormen en voor het speciaal onderwijs
 • modulair systeem waarmee gemakkelijk gevarieerd kan worden

Differentiatie

 • veel aandacht voor individuele verschillen
 • talloze differentiatiemogelijkheden
 • uitstekend geschikt voor vormen van adaptief leren

Zelfstandig werken

 • zelfinstruerende lesmaterialen
 • opdrachten kunnen direct zelfstandig worden verwerkt
 • handige hulpmiddelen zoals pictogrammen, menukaarten, en aftekenkaarten

Zelfreflectie

 • beoordeling van eigen werk met ‘toppers-‘ en ‘stoppersstrategie’
 • ontwikkeling van kritische schrijfhouding met aandachtspunten in bovenbouw

Schrijfhouding, pengreep en schrijfmotoriek

 • veel aandacht voor de juiste schrijfhouding en pengreep groep 3-8
 • concrete adviezen voor de verbetering van de schrijfmotoriek

Sterk gericht op preventie

 • beginnende schrijfproblemen worden in vroeg stadium gesignaleerd en gediagnosticeerd
 • bij beginnende schrijfproblemen verwijst leerlingvolgsysteem naar gerichte oefeningen
 • ernstige schrijfproblemen worden voorkomen

Kerndoelen

 • Novoskript beantwoordt volledig aan de kerndoelen

Download de checklist met de belanrijkste criteria voor het kiezen van een nieuwe schrijfmethode.