Datum: 01-01-2008

De OMJS over de schrijfmethode Novoskript

De stichting Onderwijs Maak Je Samen (OMJS) schrijft over Novoskript: “Eindelijk een schrijfmethode die motoriek en schrijven volledig integreert.”

“Velen signaleren bij kinderen die leren schrijven grote verschillen op het gebied van de motoriek en de ruimtelijke oriëntatie. Traditionele schrijfmethoden laten echter elk schooljaar toch weer alle kinderen in Nederland starten met dezelfde schrijfoefening. Of zij daar nu schrijfmotorisch aan toe zijn of niet.”

“Novoskript is een schrijfmethode die wèl inspeelt op individuele verschillen bij kinderen in de motorische ontwikkeling en de schrijfontwikkeling. Kinderen die met Novoskript werken worden bovendien nu eens niet vermoeid met het eindeloos herhalen van betekenisloze schrijfopdrachten. Het drie keer naschrijven van een zin als ‘Xantippe stuurt een brief naar haar tante in Australië’ komt in Novoskript niet voor.”

Lees het volledige artikel
Meer over Novoskript