Plezier in schrijven

Voor het bereiken van een goed onderwijsresultaat is het van groot belang dat het leerproces plezierig verloopt. Omdat ieder kind zijn eigen leerstijl heeft, hebben wij een didactisch concept ontwikkeld dat de kinderen serieus betrekt bij hun eigen leerproces. Door gevarieerd lesmateriaal en uitdagende werkvormen hebben (en houden) de leerlingen plezier in het leren schrijven.

Uitgaan van individuele verschillen

Een goede schrijfmotoriek is de basis voor een vlot en soepel handschrift. Om dat resultaat te bereiken, sluiten de bewegings- en schrijfactiviteiten in onze methodes aan bij de individuele motoriek van de kinderen.

Flexibel

Traditionele scholen én vernieuwingsscholen gebruiken onze schrijfmethodes: voor elke soort onderwijs zijn er ruime mogelijkheden om individueel, in groepjes en/of klassikaal te werken. Bovendien zijn onze lesactiviteiten makkelijk te differentiëren en aan te passen aan individuele leerprestaties.

Vooruitstrevend

Wij leveren unieke leermiddelen die trends zetten, voor nu én voor de toekomst. Handige toepassingen voor het digibord maken instructies eenvoudig en besparen de leerkracht veel tijd.

Deskundig

Leren schrijven is topsport voor kinderen: daarbij horen trainers en coaches die grote deskundigheid hebben op hun eigen terrein. In het vakgebied schrijven is Boreaal zo’n specialist.